YDS Vocabulary, YDS sınavına hazırlanan öğrencilerin kelime sorunlarını en aza indirgeyip onlara önemli bir katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Sınavda sıkça karşılalaşılan kelimeler taranıp kelime listeleri oluşturulmuştur. Kelime listeleri kelime türlerine göre ayrıştırılarak yapılmıştır. Bu kelimelerin Türkçe anlamları sınavdaki kullanımlarına göre verilmiştir. Cümle ve paragraf bazlı sorularla bu kelimelerin kullanımları pekiştirilmiştir. Bu kitapta öğrencinin kelime bilgisi çok sayıda kelime sorusuyla sınanmaktadır.

* Vocabulary Exercises & Tests
* Review Exercises
* Review Tests
* Dictionary
* Prepositions


YDS-YÖKDİL VOCABULARY* Sınavlarda en çok çıkan kelimeler
* Kelimelerin en çok kullanılan anlamları
* Verb, Adverb ve Phrasal Verb sözlüğü
* Kapsamlı eş anlamlılar listesi
* Preposition Listesi
* 680 test sorusu
* 2000 alıtırma cümlesi
* Alanlarla ilgli sözlük, alıştırma ve testler