Bu tür sınavlarda en çok kullanılan, en yaygın Phrasal Verbs kitabının temeli oluşturulmuş ve fiillerin sınavda kullanılan anlamlarının Türkçe karşılıkları açık ve net olarak verilmiştir. Verilen bu anlamları ezberlemeyi pekiştirmek için, kelimeler, nasıl kullanıldıklarını gösteren bir örnek İngilizce cümlede kullanılmıştır. Kelimenin birden fazla anlamı verilmiş ise birden fazla örnek cümle bulunmaktadır. Bu kelimelerle ilgili değişik sorulardan oluşan çok sayıda alıştırma hazırlanmıştır. Ayrıca, öğrencinin Phrasal Verb bilgisi çoktan seçmeli sorular ile de sınanmaktadır.

* Sınıf ortamında kullanılmaya ve bireysel çalışmaya uygun
* Sayısız Phrasal Verb alıştırması
* Çok sayıda test sorusu
* Phrasal Verblerin Türkçe ve İngilizce karşılıkları
* Kelimelerin nasıl kullanıldığını gösteren örnek cümleler