LYS-5 İngilizce Hazırlık Setinde, dil bilgisi konuları detaylı olarak GRAMMAR Step by Step kitabında incelenmektedir. Bu çalışmada konu anlatımı Türkçe yapılmış ve konularla ilgili örnekler farklı dil seviyelerine sahip öğrencilerin rahatlıkla takip edebileceği şekilde, farklı zorluk derecelerinde seçilmiştir. Toplam 12 dil bilgisi konusunun (pronouns, tenses, modals, passive & causative, conjunctions, relative clauses, gerund & infinitive & participle, noun clauses, if & wish clauses, adjectives & adverbs, determiners, prepositions ve nouns & extra subjects) incelendiği Grammar Step by Step 400 sayfadan oluşmaktadır.

English Grammar kitabında, her konu için 2 adet 20 soruluk, 1 adet 25 soruluk test ve çok sayıda alıştırma yer almaktadır.

Sayfa sayısı: 472

Grammar Activity alıştırma kağıtlarında, öğrencilerin dilbilgisi konuları ile ilgili bilgi seviyelerini artıracak boşluk doldurma alıştırmaları ve çoktan seçmeli sorular bulunmaktadır.ur.

Konu anlatımından ve alıştırma kağıtlarının çözülmesinden sonra, öğrencilerin dilbilgisi konularındaki performansları, içinde 20 boşluk doldurma sorusu bulunan 2 adet Follow-up Test ile sınanır.

Konu bitiminde ölçme/değerlendirme sınavı olarak kullanılabilecek Progress Test çalışmaları 20 boşluk doldurma sorusundan oluşur.

Grammar Revision çalışmaları, öğretmenlerin eğitim yılı içinde uygun gördükleri anlarda, konu tekrarı yapabilmeleri için hazırlanmıştır. Her dilbilgisi konusu için 20 sorudan oluşan bir adet Grammar Revision testi bulunur.


Vocabulary Studies kitapları öğrencilerin kelime bilgilerini artırmayı amaçlar. Toplam 5 adet Vocabulary Studies kitabı bulunmaktadır. Her kitap, 600 kelimeye odaklanır ve çeşitli alıştırmalar ile çoktan seçmeli sorulardan oluşur. Vocabulary Studies kitapları, kelimelerin anlamlarının verildiği, örnek cümlelerle kullanımlarının incelendiği sözlük çalışmasını da içinde bulundurur.

Sayfa Sayısı: 136X5Phrasal Verbs, kitabı içinde toplam 300 fiil Türkçe ve İngilizce anlamları ile beraber verilmiştir. Kitapta ayrıca örnek cümleler, fiiller ile ilgili alıştırmalar ve 250 adet boşluk doldurma sorusu bulunmaktadır.

Sayfa Sayısı: 250


Vocabulary Activity Test, Öğrenciler kelime bilgilerini, eğitim yılı içinde 40 adet üretilecek olan Vocabulary Activity testleri ile ölçerler. 20 sorudan oluşan bu testler tüm kelime gruplarını inceler. (nouns-adjectives-adverbs-verbs-phrasal verbs)

Prestige LYS-5 İngilizce Hazırlık Setinde okuma parçası soruları Reading Session testlerinde çalışılmaktadır. Reading Session testleri eğitim yılı içerisinde 60 adet üretilecektir. Her test 2 okuma parçasından oluşur.

İngilizce Sınavında bulunan önemli soru tiplerini inceleyen Skills Sesion testleri 40 sorudan oluşur ve 5 adet üretilir.

Activity Journal, 5 sayıdan oluşan ve değişik soru tiplerini inceleyen dergi çalışmasıdır. Bu çalışma sınıf ortamına ve bireysel çalışmaya uygundur. Öğrenciye sahip olduğu kelime, dil bilgisi ve yetenek (skills) bilgisini sınama olanağı sağlar. 5 adet olarak üretilmiştir.

Sayfa Sayısı: 48X5

Practice&Progress, farklı soru tiplerinden oluşan 10/20 soruluk testleri içinde bulunduran dergi çalışmalarıdır. 5 adet olarak üretilmiştir.

Sayfa Sayısı: 40X5

Prestige LYS-5 İngilizce Hazırlık Setinde, 10 adet LYS-5 Deneme Sınavı bulunmaktadır.

Ayrıca öğrencilere, içinde 10 adet deneme sınavı bulunan ve YGS den sonra kullanılması planlanan bir Practice Test Deneme Sınav paketi verilecektir.

Prestige LYS-5 İngilizce Hazırlık Seti içinde üretilen bütün deneme sınavları kapaklı kitapçık formatındadır ve arzu edilirse kurum içi deneme sınavı olarak kullanılabilirler.

Deneme sınavları ÖSYM tarafından uygulanan İngilizce Sınavına denk olacak şekilde hazırlanmaktadır.

Sayfa Sayısı: 20X10X2


Her biri 1500 sorudan oluşan (toplam 3000 soru) Question Bank, GRAMMAR, kitaplarında yıl içinde çalışılan bütün dilbilgisi konularını tarayan testler bulunmaktadır. Bu yayınlarda, 12 dilbilgisi konusunun her biri için 25 sorudan oluşan 4 test ve her 3 konuda bir 25 sorudan oluşan 3 revision test bulunmaktadır. Soru Bankası içinde ayrıca öğrencinin soru çözme becerisini artıracak dilbilgisi ipuçlarının yer aldığı anlatım bölümleri de bulunmaktadır.

Sayfa Sayısı: 2X256

Question Bank, FOCUS ON READING, okuma parçası tabanlı soru tiplerini (okuma parçaları, parça tamamlama, anlamı bozan cümleyi bulma ve cloze test) tarayan, 1000 sorudan oluşan bir soru bankasıdır.

Sayfa Sayısı: 224

READING ACTIVITY BOOK, 100 adet okuma parçası ve bu okuma parçaları ile ilgili alıştırmalardan oluşan bir aktivite kitabıdır.

Sayfa Sayısı: 224
Question Bank, ALL QUESTION TYPES, tüm soru tiplerini tarayan 1000 sorudan oluşan bir soru bankasıdır.
Question Bank, LYS-5 DENEME SINAVLARI, 10 adet deneme sınavı ve bu sınavlara hazırlık imkanı veren 10 adet 40 soruluk kısa deneme sınavından oluşur.Teacher’s guide (Öğretmen El Kitabı) prestige LYS-5 İngilizce Hazırlık Seti ile ilgili detayları içerir.
Bu çalışmada, yayınların içerikleri ve sınıf ortamında nasıl verimli bir şekilde kullanılabilecekleri anlatılmıştır.
Örnek hız çizelgelerinin verildiği öğretmen el kitabında, İngilizce dilbilgisi konularının anlatımları ile ilgili önerilerde bulunulmuştur.
Kargo Gönderim Tablosu
Eylül Kasım Ocak Mart Nisan
1- English Grammar x - - - -
2- Grammar Activity 1-4 5-6 7-8 9-10 11-12
3- Follow-up Test 1-20 21-30 31-40 41-50 51-60
4- Progress Test 1-4 5-6 7-8 9-10 11-12
5- Grammar Revision 1-4 5-6 7-8 9-10 11-12
6- Vocabulary Studie 1 2 3 4 5
7- Phrasal Verbs - - x - -
8- Vocabulary Activity 1-8 9-16 17-24 25-32 33-40
9- Activity Journal 1 2 3 4 5
10- Practise & Progress 1 2 3 4 5
11- Reading Session 1-12 13-24 25-36 37-48 49-60
12- Skills Session 1 2 3 4 5
13- Deneme Sınavları 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10
14- Deneme Sınavları - - - - x
15- Grammar, Question Bank x - - x -
16- All Question Types, Question Bank - x - - -
17- LYS-5 Deneme Sınavları, Question Bank - - x - -
18- Focus on Reading, Question Bank - - x - -
19- Reading Activity Book - x - - -
20- Teacher's Guide x - - - -