Prestige JUNIOR LYS-5 İngilizce Hazırlık Setinde, dilbilgisi konuları detaylı olarak English Grammar kitabında incelenmektedir. Bu çalışmada konu anlatımı Türkçe yapılmış ve konularla ilgili örnekler farklı dil seviyelerine sahip öğrencilerin rahatlıkla takip edebileceği şekilde, farklı zorluk derecelerinde seçilmiştir.

Toplam 12 dilbilgisi konusunun (pronouns, tenses, modals, passive & causative, conjunctions, relative clauses, gerund & infinitive & participle, noun clauses, if & wish clauses, adjectives & adverbs, determiners ve prepositions) incelendiği English Grammar 350 sayfadan oluşmaktadır.

English Grammar kitabında, her konu için 20 soruluk 2 adet test ve çok sayıda alıştırma bulunmaktadır.
Grammar & Vocabulary Journal 32 sayfalık, öğrencilerinin dilbilgisi ve kelime bilgisini ölçen testlerden oluşan soru dergisidir. 3 adet üretilecektir.
* Her konu için 8 adet hazırlanmış olan Grammar Test testleri, 16 boşluk doldurma sorusundan oluşur. Bu testlerin ilk 4 tanesi ara test, son 4’ü ise konu sonu testi olarak planlanmıştır.

* Grammar Worksheet alıştırma kağıtlarında öğrencilerin hedeflenen konu ile ilgili becerilerini artırmaya yönelik değişik tiplerde alıştırmalar bulunur.

* Eğitim yılı içinde, öğretmenlerin istedikleri zaman kullanabilecekleri ve işlenmiş konularla ilgili tekrar çalışması yapabilecekleri Revision Test çalışmalarında 16 boşluk doldurma sorusu vardır ve her konu için 2 adet üretilir.Vocabulary Initial dergileri 11. sınıf öğrencilerinin LYS-5 sınavı için temel nitelikteki kelimeler ile ilgili bilgilerini artırmayı amaçlar. Toplam 3 adet Vocabulary Initial dergisi bulunmaktadır. Her dergi, 500 kelimeye odaklanır ve eğitim yılı içinde 1500 adet kelime detaylı olarak incelenmiş olur. Her dergide çok sayıda alıştırmanın yanı sıra 500 adet kelime sorusu da bulunmaktadır.Vocabulary Test yaprak testleri 40 sorudan oluşur ve 20 adet üretilir. Bu testler ile öğrenciler hem Vocabulary Initial dergilerinde çalıştıkları kelimeleri tekrar ederler hem de farklı kelimeler ile ilgili sorular çözmüş olurlar. Her Vocabulary Test tüm kelime grupları ile ilgili sorular içerir. (nouns-adjectives-adverbs-verbs-phrasal verbs)Prestige Junior setinde bulunan Do&Check, farklı soru tiplerinden oluşan 10/20 soruluk testleri içinde bulunduran 64 sayfalık dergi çalışmalarıdır.Prestige Junior setinde okuma parçaları ile ilgili soru çözümleri Reading Comprehension çalışmaları ile yapılır. Herbirinde 2 okuma parçası bulunan 50 adet Reading Comprehension Test bulunmaktadır.

Farklı soru tiplerini inceleyen Skills Test 40 sorudan oluşur ve 10 adet üretilecektir.Prestige Junior setinde, 15 adet Practice Test (Deneme Sınavı) bulunmaktadır. Bu sınavlar zorluk seviyelerine göre iki set olarak hazırlanmıştır. LYS-5 seviyesindeki sette 9, kolay sette ise 6 sınav bulunmaktadır.

Bu sınavlar öğrencinin gerçek LYS-5 İngilizce Sınav mantığı konusunda bilgi sahibi olması bakımından önemlidir.

Bu sınavların tamamı özgündür.Question Gallery, GRAMMAR & VOCABULARY, 1200 sorudan oluşur. Sorular farklı zorluk derecelerinde hazırlanmıştır. Bu soru bankasında dilbilgisi ve kelime soruları bulunmaktadır. Dilbilgisi soruları tüm konuları tarar.

Bu kitapta kullanılan kelimeler LYS-5’de sıkça karşılaşılan kelimelerden seçilmiştir.Question Gallery, ALL QUESTION TYPES, tüm soru tiplerini tarayan ve 800 sorudan oluşan bir soru bankasıdır.

Bu kitapta, Cloze Test, Cümle Tamamlama, Okuma Parçası, Karşılıklı Konuşma, Anlamca Yakın, Verilen Durum, Parça Tamamlama, çeviri ve Anlamı Bozan soru tipleri bulunmaktadır. Soru tiplerinin ağırlıkları öğrencilerin zorlandıkları sorulara göre belirlenmiştir.
READING ACTIVITY BOOK, 100 adet okuma parçası ve bu okuma parçaları ile ilgili alıştırmalardan oluşan bir aktivite kitabıdır.

Kargo Gönderim Tablosu

Eylül Aralık Şubat
1- English Grammar x - -
2- Grammar Worksheet 1-5 6-8 9-12
3- Grammar Test 1-40 41-64 65-96
4- Revision Test 1-10 11-16 17-24
5- Grammar & Vocabulary Journal 1 2 3
6- Vocabulary Initial 1-2 3-4 5
7- Vocabulary Test 1-6 7-13 14-20
8- Do & Check 1 2 3
9- Reading Comprehension 1-18 19-36 37-50
10- Skills Test 1-3 4-6 7-10
11- Practise Test (Set 1) 1-3 4-6 7-9
12- Practise Test (Set 2) 1-2 3-4 5-6
13- Question Gallery (All Question Types) - x -
14- Reading Activity Book - x -
15- Question Gallery (Grammar & Vocabulary) x - -
16- Teacher's Guide x - -