* 10 Sayı
* 960 Sayfa
* 50 Adet Vocabulary Test (40 soruluk)
* 50 Adet Grammar Test (40 Soruluk)
* 10 Adet YKS İngilizce Deneme (80 Soruluk)
* 10 Adet Skills Check (60 Soruluk)
* Toplam 5400 Soru
Üniversite sınavına giren öğrencilerin sayısındaki artış ve mütercim tercümanlık, öğretmenlik vb. mesleklerin toplumda giderek saygınlık kazanması, Dil puanıyla öğrenci alan bölümlere talebi arttırmaktadır.

Bu gerçek, ÖSYM’nin uyguladığı YKS Dil’in zorlaşması ve ayırt edici soru sayısının artması sonucunu doğurmuştur. Dolayısıyla, öğrencilerin sınava girmeden önce, soru tipleri, ÖSYM mantığı ve soruların zorluk dereceleri hakkında fikir sahibi olmalarını sağlayacak örnek testler çözmeleri, eksikliklerini ve düzeylerini görmeleri bakımından son derece önemlidir.

“DİLKO PERIODICAL’’ Yabancı Dil Sınavı’na İngilizceden girecek öğrencilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmış bir yayındır.