GRAMMAR STEP BY STEP

İngilizce Hazırlık Setinde, dil bilgisi konuları detaylı olarak GRAMMAR Step by Step kitabında incelenmektedir. Bu çalışmada konu anlatımı Türkçe yapılmış ve konularla ilgili örnekler farklı dil seviyelerine sahip öğrencilerin rahatlıkla takip edebileceği şekilde, farklı zorluk derecelerinde seçilmiştir. Toplam 12 dil bilgisi konusunun (pronouns, tenses, modals, passive & causative, conjunctions, relative clauses, gerund & infinitive & participle, noun clauses, if & wish clauses, adjectives & adverbs, determiners, prepositions ve nouns & extra subjects) incelendiği Grammar Step by Step 400 sayfadan oluşmaktadır.

Grammar Step by Step kitabında, her konu için 2 adet 20 soruluk, 1 adet 25 soruluk test ve çok sayıda alıştırma yer almaktadır.

Sayfa sayısı: 472

YAPRAK TESTLER

Grammar Activity alıştırma kağıtlarında, öğrencilerin dilbilgisi konuları ile ilgili bilgi seviyelerini artıracak boşluk doldurma alıştırmaları ve çoktan seçmeli sorular bulunmaktadır.

Konu anlatımından ve alıştırma kağıtlarının çözülmesinden sonra, öğrencilerin dilbilgisi konularındaki performansları, içinde 20 boşluk doldurma sorusu bulunan 2 adet Follow-up Test ile sınanır.

Konu bitiminde ölçme/değerlendirme sınavı olarak kullanılabilecek Progress Test çalışmaları 20 boşluk doldurma sorusundan oluşur.

Grammar Revision çalışmaları, öğretmenlerin eğitim yılı içinde uygun gördükleri anlarda, konu tekrarı yapabilmeleri için hazırlanmıştır. Her dilbilgisi konusu için 20 sorudan oluşan bir adet Grammar Revision testi bulunur.


VOCABULARY STUDIES

Vocabulary Studies kitapları öğrencilerin kelime bilgilerini artırmayı amaçlar. Toplam 5 adet Vocabulary Studies kitabı bulunmaktadır. Her kitap, 600 kelimeye odaklanır ve çeşitli alıştırmalar ile çoktan seçmeli sorulardan oluşur. Vocabulary Studies kitapları, kelimelerin anlamlarının verildiği, örnek cümlelerle kullanımlarının incelendiği sözlük çalışmasını da içinde bulundurur.

Sayfa Sayısı: 136 X 5PHRASAL VERBS

Phrasal Verbs, kitabı içinde toplam 300 fiil Türkçe ve İngilizce anlamları ile beraber verilmiştir. Kitapta ayrıca örnek cümleler, fiiller ile ilgili alıştırmalar ve 250 adet boşluk doldurma sorusu bulunmaktadır.

Sayfa Sayısı: 250


YAPRAK TESTLER

Vocabulary Activity Test, Öğrenciler kelime bilgilerini, eğitim yılı içinde 40 adet üretilecek olan Vocabulary Activity testleri ile ölçerler. 20 sorudan oluşan bu testler tüm kelime gruplarını inceler. (nouns-adjectives-adverbs-verbs-phrasal verbs)

Prestige İngilizce Hazırlık Setinde okuma parçası soruları Reading Session testlerinde çalışılmaktadır. Reading Session testleri eğitim yılı içerisinde 60 adet üretilecektir. Her test 2 okuma parçasından oluşur.

İngilizce Sınavında bulunan önemli soru tiplerini inceleyen Skills Sesion testleri 40 sorudan oluşur ve 5 adet üretilir.ACTIVITY JOURNAL

Activity Journal, 5 sayıdan oluşan ve değişik soru tiplerini inceleyen dergi çalışmasıdır. Bu çalışma sınıf ortamına ve bireysel çalışmaya uygundur. Öğrenciye sahip olduğu kelime, dil bilgisi ve yetenek (skills) bilgisini sınama olanağı sağlar. 5 adet olarak üretilmiştir.

Sayfa Sayısı: 48 X 5PRACTICE & PROGRESS JOURNAL

Practice&Progress, farklı soru tiplerinden oluşan 10/20 soruluk testleri içinde bulunduran dergi çalışmalarıdır. 5 adet olarak üretilmiştir.

Sayfa Sayısı: 40 X 5

DENEME SINAVLARI

Prestige İngilizce Hazırlık Setinde, 10 adet YKS İngilizce Deneme Sınavı bulunmaktadır.

Ayrıca 10 adet YKS İngilizce denemelerinden oluşan 'BOX Set' deneme paketi bulunmaktadır.

Prestige İngilizce Hazırlık Seti içinde üretilen bütün deneme sınavları kapaklı kitapçık formatındadır ve arzu edilirse kurum içi deneme sınavı olarak kullanılabilirler.

Deneme sınavları ÖSYM tarafından uygulanan İngilizce Sınavına denk olacak şekilde hazırlanmaktadır.

Sayfa Sayısı: 20 X 10 X 2

GRAMMAR QUESTION BANK

Her biri 1500 sorudan oluşan (toplam 3000 soru) Question Bank, GRAMMAR, kitaplarında yıl içinde çalışılan bütün dilbilgisi konularını tarayan testler bulunmaktadır. Bu yayınlarda, 12 dilbilgisi konusunun her biri için 25 sorudan oluşan 4 test ve her 3 konuda bir 25 sorudan oluşan 3 revision test bulunmaktadır. Soru Bankası içinde ayrıca öğrencinin soru çözme becerisini artıracak dilbilgisi ipuçlarının yer aldığı anlatım bölümleri de bulunmaktadır.

Sayfa Sayısı: 2 X 240READING QUESTION BANK

Question Bank, READING; okuma parçası tabanlı soru tiplerini (okuma parçaları, parça tamamlama, anlamı bozan cümleyi bulma ve cloze test) tarayan, 1000 sorudan oluşan bir soru bankasıdır.

Sayfa Sayısı: 224
ALL QUESTION TYPES QUESTION BANK

Question Bank, ALL QUESTION TYPES, tüm soru tiplerini tarayan 1000 sorudan oluşan bir soru bankasıdır.
Sayfa Sayısı: 224
DENEME SINAVLARI SORU BANKASI

Question Bank, LYS-5 DENEME SINAVLARI, 10 adet deneme sınavı ve bu sınavlara hazırlık imkanı veren 10 adet 40 soruluk kısa deneme sınavından oluşur.
Sayfa Sayısı: 224TEACHER'S GUIDE

Teacher’s guide (Öğretmen El Kitabı) prestige LYS-5 İngilizce Hazırlık Seti ile ilgili detayları içerir.
Bu çalışmada, yayınların içerikleri ve sınıf ortamında nasıl verimli bir şekilde kullanılabilecekleri anlatılmıştır.
Örnek hız çizelgelerinin verildiği öğretmen el kitabında, İngilizce dilbilgisi konularının anlatımları ile ilgili önerilerde bulunulmuştur.

Kargo Gönderim Tablosu

Eylül Kasım Ocak Mart Nisan
1- Grammar Step By Step Kitap - - - -
2- Grammar, Question Bank Kitap - - Kitap -
3- All Question Types, Question Bank - Kitap - - -
4- Deneme Sınavları, Question Bank - - Kitap - -
5- Reading, Question Bank - - Kitap - -
6- Phrasal Verbs - - Kitap - -
7- Practice Test, Deneme Sınav Paketi - - - - Box Set 10'lu Sınav
8- Vocabulary Studies Kitap 1 Kitap 2 Kitap 3 Kitap 4 Kitap 5
9- Activity Journal Dergi 1 Dergi 2 Dergi 3 Dergi 4 Dergi 5
10- Practice&Progress Dergi 1 Dergi 2 Dergi 3 Dergi 4 Dergi 5
11- Deneme Sınavları 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10
Yaprak Testler - - - - -
12- Grammar Activity 1-4 5-6 7-8 9-10 11-12
13- Grammar Test 1-20 21-30 31-40 41-50 51-60
14- Grammar Progress Test 1-4 5-6 7-8 9-10 11-12
15- Grammar Revision Test 1-4 5-6 7-8 9-10 11-12
16- Vocabulary Test 1-8 9-16 17-24 25-32 33-40
17- Reading Test 1-12 13-24 25-36 37-48 49-60
18- Skills Test 1-4 5-6 7-10 11-12 13-14
19- Consolidation Test(Yarım Deneme Sınavı) 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10
20- Teacher's Guide Kitap - - - -