CHAMPION 11.7 YKS İngilizce Hazırlık Setinde, dil bilgisi konuları detaylı olarak GRAMMAR Start Up kitabında incelenmektedir. Bu çalışmada konu anlatımı Türkçe yapılmış ve konularla ilgili örnekler farklı dil seviyelerine sahip öğrencilerin rahatlıkla takip edebileceği şekilde, farklı zorluk derecelerinde seçilmiştir. Toplam 12 dil bilgisi konusunun (pronouns, tenses, modals, passive & causative, conjunctions, relative clauses, gerund & infinitive & participle, noun clauses, if & wish clauses, adjectives & adverbs, determiners, prepositions ve nouns & extra subjects) incelendiği Grammar Start Up 592 sayfadan oluşmaktadır.

English Grammar kitabında, her konu için 2 adet 20 soruluk, 1 adet 25 soruluk test ve çok sayıda alıştırma yer almaktadır.

Sayfa sayısı: 592
Grammar Worksheet, alıştırma kağıtlarında öğrencilerin hedeflenen konu ile ilgili becerilerini arttırmaya yönelik değişik tiplerde alıştırmalar bulunur. Her konu için 1 adet hazırlanmıştır ve 4 sayfadan oluşmaktadır.

Her konu için 8 adet Grammat Test hazırlanmıştır. Bu testlerin ilk 4 tanesi ara test, son 4'ü ise konu sonu testi olarak planlanmıştır. Grammar Testleri 3 farklı seviyede hazırlanmıştır.

Eğitim yılı içinde öğretmenlerin istedikleri zaman kullanabilecekleri ve işlenmiş konularla ilgili tekrar çalışması yapabilecekleri Revision Test'ler her konu için 2 adet üretilmiştir. Revision testler 2 farklı seviyede hazırlanmıştır.Vocabulary Initial dergileri 11. sınıf öğrencilerinin YKS sınvı için temel nitelikteki keimeler ile ilgili bilgilerini arttırmayı amaçlar.
Toplamda 5 adet Vocabulary Inıtial dergisi bulunmaktadır. Her dergi 300 kelimeye odaklanır ve eğitim yılı içinde 1500 adet kelime detaylı olarak çalışılır.
Her dergide çok sayıda alıştırmanın yabı sıra 300 adet kelime sorusu da bulunmaktadır.
Sayfa Sayısı: 80X5

Phrasal Verbs bu set için sözlük, alıştırma ve testten oluşan 80 sayfalık bir kitap olarak üretilmiştir. Bu kitapta temel 'Phrasal Verb'ler seçilerek çalışılmıştır.
Sayfa Sayısı: 80Grammar & Vocabulary Journal öğrencilerin dilbilgisi ve kelime bilgisini ölçen; gramer, kelime, cloze test ve cümle tamamlama sorularından oluşan test dergisidir. 5 adet üretilmiştir.

Sayfa Sayısı: 32X5Vocabulary Test yaprak testleri 40 sorudan oluşur ve 20 adet üretilmiştir.Bu testler ile öğrenciler hem Vocabulary Initial dergilerinde çalıştıkları kelimeleri tekrar edenler hem de farklı kelimeler ile ilgili sorular çözmüş olurlar. Vocabulary Testler tüm kelime grupları ile ilgili sorular içerir. Testler 3 farklı seviyede hazırlanmıştır.Do&Check, farklı soru tiplerinden oluşan 10/20 soruluk testleri içinde bulunduran dergi çalışmasıdır. 5 adet üretilmiştir.

Sayfa Sayısı: 48X5


Okuma parçaları ile ilgili soru çözümleri Reading Test çalışmaları ile yapılır. Herbirinde 2 okuma parçası bulunan 50 adet Reading Test bulunmaktadır. Bu testler 3 farklı seviyede hazırlanmıştır.

Farklı soru tiplerini inceleyen Skills Test 40 sorudan oluşur ve 10 adet üretilmiştir.

Consolidation Test (yarım Deneme Sınavı) deneme sınavlarına hazırlık yapmak için 10 adet olarak üretilmiştir. Bu sınavların her biri 40 sorudan oluşmaktadır.Champion 11.7 setinde, 5 adet Practice Test (Kolay Deneme Sınavı) bulunmaktadır. Bu set için 11. sınıf seviyesinde 10 adet YKS İngilizce Deneme Sınavı hazırlanmıştır.

Sayfa Sayısı: 16X5


Bu sınavlar öğrencinin gerçek YKS İngilizce Sınav mantığı konusunda bilgi sahibi olması bakımından önemlidir. Bu sınavların tamamı özgündür.

Sayfa Sayısı: 20X10QUESTION BANK, GRAMMAR 1160 sorudan oluşan bir gramer soru bankasıdır. Tüm gramer konularını tarar. Bu kitaptaki testler 3 farklı seviyede hazırlanmıştır.

Sayfa Sayısı: 152


QUESTION BANK, VOCABULARY 1200 sorudan oluşan bir kelime soru bankasıdır. Bu kitaptaki testler 3 farklı seviyede hazırlanmıştır.

Sayfa Sayısı: 152QUESTION BANK, ALL QUESTION TYPES tüm soru tiplerini tarayan ve 800 sorudan oluşsan bir soru bankasıdır. Bu kitapta, Cloze Test, Cümle Tamamlama, Okuma Parçası, Karşılıklı Konuşma, Anlamca Yakın, Verilen Durum, Parça Tamamlama, Çeviri ve Anlamı Bozan soru tipleri bulunmaktadır. Soru tiplerinin ağırlıkları öğrencilerin zorlandıkları sorulara göre belirlenmiştir.

Sayfa Sayısı: 192


READING ACTIVITY BOOK, 100 adet okuma parçası ve bu okuma parçaları ile ilgili alıştırmalardan oluşan bir aktivite kitabıdır. Paragraflar zorluk derecelerine göre 3 farklı seviyede hazrılanmıştır.
SUMMER ACTIVITY BOOK, (Yaz Çalışma Kitabı) öğrencilerin 11. sınıftan 12. sınıfa geçtikleri yazı daha verimli değerlendirmeleri için, içinde her soru tipinden testlerin olduğu bir yaz çalışma kitabıdır.

Sayfa Sayısı: 120

Kargo Gönderim Tablosu

Eylül Kasım Ocak Mart Nisan
1- Grammar Start Up Kitap - - - -
2- Grammar, Question Bank Kitap - - - -
3- Vocabulary, Question Bank - Kitap - - -
4- All Question Types, Question Bank - - Kitap - -
5- Reading Activity Book - - Kitap - -
6- Phrasal Verbs - - - Kitap -
7- Grammar & Vocabulary Studies - - - - Kitap
8- Vocabulary Initial Dergi 1 Dergi 2 Dergi 3 Dergi 4 Dergi 5
9- Grmmar & Vocabulary Journal Dergi 1 Dergi 2 Dergi 3 Dergi 4 Dergi 5
10- Do & Check Dergi 1 Dergi 2 Dergi 3 Dergi 4 Dergi 5
11- Deneme Sınavları 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10
12- Practice Test(Deneme Sınavı) 1 2 3 4 5
Yaprak Testler - - - - -
13- Grammar Worksheet 1-3 4-6 7-8 9-10 11-12
14- Grammar Test 1-24 25-48 49-64 65-80 81-96
15- Grammar Revision Test 1-6 7-12 13-16 17-20 21-24
16- Vocabulary Test 1-4 5-8 9-12 13-16 17-20
17- Reading Test 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50
18- Skills Test 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10
19- Consolidation Test(Yarım Deneme Sınavı) 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10
20- Teacher's Guide Kitap - - - -