BASIC COLLECTION setinde 4 adet Grammar konu anlatımlı kitap vardır. Genel anlatımın Türkçe yapıldığı bu kitaplarda, bütün İngilizce dilbilgisi konuları ayrıntılı olarak işlenmektedir. Dilbilgisi açıklamaları açık ve net olup, öğrenciyi her konuda adım adım yönlendirir. Her açıklamanın ardından, uygulamayı kolaylaştıran çeşitli alıştırmalar ile öğrencinin kavraması pekiştirilmektedir. Her konunun sonunda tekrar bölümleri bulunmaktadır. Tekrar bölümleri test ve alıştırmalardan oluşmaktadır.

Sayfa Sayısı: 144 X 4BASIC COLLECTION Vocabulary 4 sayıdan oluşur,her dergi içinde 400, toplamda 1600 kelimeyi tarar. Bu kitapta çeşitli soru tiplerinden oluşan çok sayıda alıştırma ile kelime öğrenimi desteklenmektedir. Bu alıştırmalar öğrencinin seviyesine uygun netlik ve kolaylıkta sunulur.

BASIC COLLECTION Vocabulary kitapları içinde setin eğitsel hedeflerine uygun anlamların verildiği sözlük bölümü de bulunmaktadır.

Sayfa Sayısı: 80 x 4
BASIC COLLECTION Reading Activity, 4 sayıdan oluşur. Her dergide 24 okuma parçası olup, okuma parçaları; kelime çalışmaları ve aktivitelerle zenginleştirilmiştir. Dergilerdeki okuma parçalarının seviyeleri kademeli olarak artmaktadır. Her dergi 48 sayfadan oluşur.

Sayfa Sayısı: 48 X 4BASIC COLLECTION setinde, Basic Grammar (120 adet), Basic Revision (16 adet), Basic Vocabulary (40 adet), Basic Skills (40 adet) ve Basic Reading (40 adet) testleri bulunmaktadır. Bu testler ile öğrenciye İngilizce düzeyine uygun okuma parçaları sunulur ve kelime, dilbilgisi ve okuduğunu anlama becerilerini uygulama olanağı sağlanır.

Progress Testler her kitap için 3’er adet üretilmiştir. (Toplam 12 adet) Progress Testler öğretmenlerin rahatlıkla uygulayabileceği her konu için hazırlanan ölçme ve değerlendirme sınavlarıdır.

Test Sayısı: 260
BASIC COLLECTION Practice Test, Bu sette zorluk derecesi kolaydan zora ilerleyen 4 adet Deneme Sınavı bulunmaktadır.

Sayfa Sayısı: 20 X 4BASIC COLLECTION Deneme Sınavları, öğrencinin gerçek YKS İngilizce sınav mantığı konusunda bilgi sahibi olması bakımından öndemlidir. Bu sınavların tamamı özgündür.

Sayfa Sayısı: 24 x 4

Kargo Gönderim Tablosu

1. KARGO 2. KARGO 3. KARGO 4. KARGO
1- Grammar Book Kitap 1 Kitap 2 Kitap 3 Kitap 4
2- Vocabulary Journal Kitap 1 Kitap 2 Kitap 3 Kitap 4
3- Reading Activity Dergi 1 Dergi 2 Dergi 3 Dergi 4
4- Practice Test Sınav 1 Sınav 2 Sınav 3 Sınav 4
5- Deneme Sınavları Sınav 1 Sınav 2 Sınav 3 Sınav 4
    Yaprak Test Yaprak Test 1 Yaprak Test 2 Yaprak Test 3 Yaprak Test 4
6- Basic Grammar Test 1-30 31-60 61-90 91-120
7- Basic Revision 1-4 5-8 9-12 13-16
8- Basic Vocabulary 1-10 11-20 21-30 31-40
9- Basic Skills 1-10 11-20 21-30 31-40
10- Basic Reading 1-10 11-20 21-30 31-40
11- Progress Tests 1-3 4-6 7-9 10-12
12- Teacher's Guide Kitap - - -