İngilizce Konu Özetli Soru Bankası; MEB müfredatına birebir uyumlu olarak bünyemizde titizlikle hazırlanmıştır.

* Açık, net ve anlaşılır şekilde Türkçe açıklamalar,
* Sınıf ortamında ve bireysel kullanıma uygun,
* Müfredat kelimelerini pekiştirici örnek cümleler ve anlamları,
* Çok sayıda gramer ve kelime egzersizleri,
* Her konu bitiminde pekiştirici dil bilgisi ve kelime testleri,
* Bütün konuları kapsayan tekrar testleri ve denemeler,
* Müfredat kelimelerinden oluşan alfabetik sözlük.* Star 8. Sınıf Supplementary Book, MEB müfredatına uygun olup, ünite ve konu kazanım sırasına göre hazırlanmıştır.
* Kitap, öğretmen ve öğrencilerimizin ihtiyaçları göz önüne alınarak kurumumuz tarafından titizlikle hazırlanmıştır.
* Kitaplar okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini geliştirmek amacıyla, kelime egzersizleri, diyaloglar ve okuma parçalarıyla zenginleştirilmiştir.
* 10 üniteden oluşmaktadır
* Audio CD'de bulunan ses dosyaları AKILLI TAHTA uygulaması ile verilmektedir


* İkinci sömestr TEOG sınavı için 10 adet İngilizce Deneme Sınavı Hazırlanmıştır.
* TEOG sınavına uygun olarak her sınavda 20 soru bulunmaktadır.
* Deneme sınavları, MEB'in belirlediği sınav tarihine kadar okul ders kitabında işlenen konular baz alınarak, müfredata uygun şekilde hazırlanmıştır.
* Denemeler hazırlanırken, okul ders kitabında öğretilen dil ve kelime bilgisinin dışına çıkılmamıştır.
* Hazırlanan sorularda TEOG sınavında sorulan soru tipleri esas alınmıştır.
* Her bir deneme sınavı fasikül şeklinde hazırlanmıştır. Teker teker ayrılarak kullanılabilir.


8. Sınıf TEOG yaprak testi 3 bölümden oluşur, gramer testi, kelime testi ve deneme sıınavı. Çek-kopar şeklinde hazırlanmıştır.

Grammar Revision
* 12 soruluk toplam 20 testten oluşur
* Her konu için 2'er adet test hazırlanmıştır

Vocabulary Revision
* 15 soruluk toplam 20 testten oluşur
* Her konu için 2'er adet test hazırlanmıştır

Deneme Sınavı
* 20 soruluk toplam (3'ü 1. dönem 7'si 2.döneme ait) 10 deneme sınavından oluşur.


Bünyemizde titizlikle hazırlanan Akıllı İngilizce Defterlerimiz; hem İngilizce öğretmenlerimizin, hem de Öğrencilerimizin, eğitim hayatını kolaylaştıracak önemli özelliklere sahiptir.

* MEB müfredatına birebir uyumlu,
* Sınıf ortamında ve bireysel kullanıma uygun,
* Açık net anlaşılır şekilde Türkçe açıklamalar,
* Konu anlatımlı, örnekli, pekiştirici alıştırmalar,
* Çok sayıda gramer ve kelime egzersizleri,
* Müfredat kelimelerinden oluşan alfabetik sözlük,

Akıllı İngilizce defterlerimizin, ortaokullarda görevli değerli öğretmenlerimizin çalışmalarına, sevgili öğrencilerimizin İngilizce eğitimlerine, katkı sağlamasını ümit ediyoruz.
* Sıkça karşılaşılan kelimeler
* Kelimelerin en çok kullanılan anlamları
* Kelimelerin Türkçe anlamları
* Pekiştirici örnek cümleler
* Rahat kullanılabilen tasarım ve boyut
* Algıyı arttıran iki renkli özgün çalışma